Yvette Cryns

Selecteer een contactpersoon:
Afbeelding contactpersoon
Recruiter
Mobiele nummer:
06-28249643
Overige informatie:

Yvette (BSc-P&O, Loopbaanmanagement, BGL) startte op 20 jarige leeftijd in de arbeidsbemiddeling. Werkte o.a. als vestigingsmanager bij Trend en Vedior, vervolgens als consultant hoger kader en interim bij Spaink. En als recruiter, p&o functionaris in het bedrijfsleven in diverse branches. Startte 2006 haar eigen bureau Happy Career voor w&s. Yvette heeft veel ervaring met in- door- en uitstroom van personeel en met het begeleiden en coachen van mensen.