PAPI: What makes you tick?

 

PAPI: Persoonlijkheid, Motivatie, Werkstijl

Om goed in je rol (vel?) te zitten is het van belang om te weten waar je behoeftes en voorkeuren liggen en waar die kunnen aansluiten bij de job die je ambieert. PAPI™ (Personality And Preference Inventory) onderzoekt via een wetenschappelijk onderbouwde lijst van vragen (geen test) deze drijfveren.

Kortom: ‘What makes you tick’. 

Coachit coacht dus op behoeftes, niet op competenties.

Als je de PAPI gemaakt hebt sturen we de uitkomsten eerst naar je toe, dan maken we een (TEAMS) afspraak waarbij we deze behoeftes kunnen vergelijken met de competenties die passen bij de functie die je ambieert. 

De uitgebreide PAPI™ rapportage (in NL) blijkt in de praktijk zeer herkenbaar en passende eigenschappen en mogelijke ontwikkelpunten worden duidelijk becommentarieerd in het Interactieve Dynamisch Rapport.

In het uitgebreide Coachingsrapport vind je (en de manager/coach) aanknopingspunten om effectiever in een functie te komen.

Het Feedback Rapport geeft  een  –voor iedereen begrijpelijke- beschrijving zonder meetgegevens.

Er is ook een PAPI Leiderschap versie waar bovendien een Salesrapport en Leiderschap rapport wordt gegenereerd.