PAPI: What makes you tick?

 

Coachit.nl is gecertificeerd professional PAPI™ (en Logiks) met 10 jaar ervaring.

Om goed in je rol (vel?) te zitten is het van belang om te weten waar je behoeftes liggen en hoe we ons zelf graag zien (percepties, ‘rollen’). PAPI™ (Personality And Preference Inventory) onderzoekt via een wetenschappelijk onderbouwde lijst van vragen (geen test) deze drijfveren. 

Kortom: ‘What makes you tick’. 

PAPI onderzoekt welke behoeftes optimaal aansluiten bij een functie of vacature.

De uitgebreide PAPI™ rapportage (in NL) blijkt in de praktijk zeer herkenbaar en passende eigenschappen en mogelijke ontwikkelpunten worden duidelijk becommentarieerd in het Interactieve Dynamisch Rapport.

In het uitgebreide Coachingsrapport vind je (en de manager/coach) aanknopingspunten om beter in een functie te komen.

Het Feedback Rapport geeft  een  –voor iedereen begrijpelijke- beschrijving zonder meetgegevens.

Er is ook een PAPI Leiderschap versie waar bovendien een Salesrapport en Leiderschap rapport wordt gegenereerd.

Er zijn 2 PAPI versies:

  • De PAPI I (Ipsatief) versie vergelijkt de voorkeuren binnen jezelf: door ze in volgorde belangrijk/onbelangrijk te zetten ontstaat er een rangorde. Coachit gebruikt deze versie bij coaching, persoonlijke ontwikkeling en werving.
  • Voor groepsanalyse en team building gebruiken we de N (Normatief) versie. Hier worden de scores afgezet tegen de scores van eerdere respondenten in soortgelijke functies. Onderlinge vergelijking is nu mogelijk.

PAPI  werd ontwikkeld aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw en wordt nu door meer dan 1000 organisaties over de hele wereld in 20 talen gebruikt. PAPI en Logiks zijn Trade Marks van Cubiks (https://www.cubiks.com).